Billedforedrag i Power Point ved Eva Severinsen

Sidst opdateret:
24. maj 2015.

Royale Romancer. Mange danske konger havde udenoms-ægteskabelige forbindelser. Disse sidespring var kendt og accepteret af de fleste, og de endte kun sjældent med skilsmisse. Christian den 2. havde Dyveke. Christian den 4. havde mange elskerinder og fik 23 børn. Frederik den 4. var gift både til højre og til venstre hånd samtidigt. Christian den 7. havde Støvlet—Cathrine, Frederik den 7. fik efter 2 ægteskaber Grevinde Danner. Dette foredrag kan afsluttes med en rundvisning på Frederiksborg Slot i Nordsjælland, hvor der hænger malerier af de fleste personer, jeg omtaler i foredraget.


Christian 2. og Dyveke

Slotsholmen er den ø, hvor Absalons borg og senere kongeslotte har ligget. Siden middelalderen har Danmarks centraladministration været på Slotsholmen, som også kaldes ”Magtens Ø”. På Slotsholmen ligger Christiansborg Slot, som rummer Folketinget, Statsministeriet, de vigtigste ministerier, Højesteret og De Kongelige Repræsentationslokaler, men også Slotskirken, Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet, Tøjhusmuseet, Teatermuseet, Thorvaldsens Museum, Det Jødiske Museum og Kongernes Lapidarium ligger der. Mange interessante personer har haft tilknytning til Slotsholmen. Absalon, Leonora Christina, Struensee, Dronning Margrethe og Anders Fog Rasmussen., Dette foredrag kan efterfølges med en rundvisning på Slotsholmen, og som noget nyt afsluttes med en tur op i tårnet på Christiansborg Slot, hvor man kan nyde udsigten over byen og evt. spise frokost eller eftermiddagskaffe i Tårnets restaurant.


Christiansborg Slot

Egeskov Slot på Midtfyn er Danmarks eneste vandborg og Europas bedst bevarede vandborg. Slottet blev bygget i 1554 af Frans Brockenhuus og er opført i en sø på pilotering af egepæle med eneste adgang ad en vindebro. Den er bygget til forsvar, hvilket var nødvendigt, da ingen adelsmænd havde glemt borgerkrigen, Grevens Fejde i 1536. Bygningen består af to langhuse forbundet med en tyk dobbeltmur, to runde tårne og et firkantet trappetårn med 60 skydeskår og skoldehuller hele bygningen rundt. Riddersalen er 25 m. lang og 8 m. bred og har et maleri af Christian 4 til hest. Lauritz Brockenhuus´ datter Rigborg sad indespærret i Rigborgstuen i 5 år, fordi ”hun ved en hændelse nedkom med en søn” i 1599. Der kan man også se "Titanias Palads" som er verdens største og mest eventyrlige dukkehus. I jagtstuen hænger grev Gregers Ahlefeldt-Laurvig-Billes jagttrofæer fra Afrika. En uheldbringende ”Træmand” ligger på loftet, og det siges, at Egeskov synker julenat, hvis han flyttes. Parken på 28 tdl. har 4 labyrinter, labyrint, rosenhave, fuchsiahave med store 50 til 90 år gamle fuchsiaer, 280 år gamle og 8 m. høje hække og urtehave, som oprindeligt blev anlagt på Christian 4´s tid. I de gamle avlsbygninger kan man se udstillinger af veteranbiler biler f.eks. Christian 10s Cadillac, fly, dukker, motorcykler, Matadors ambulance i Falck museet og herskabskjoler, f.eks. Marie-Antoinettes kjole. Børnene har en hel legeskov med Tree Top Walking 15 m oppe, Draculas krypt og alm. legeplads. De gamle herskabsstalde er omdannet til Café Jomfru Rigborg, hvor man bl.a. kan smage Egeskovs Rosen gelé. Egeskov ejes af Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille og er på 1131 ha.


Egeskov Slot

Roskilde Domkirke er Danmarks fornemste kirkebygning og blev i 1995 optaget på Unescos liste over verdens mest værdifulde monumenter. Kirken stod færdig ca. 1280 og er Skandinaviens første gotiske katedral bygget af mursten. Hvert eneste århundrede er der tilføjet kapeller og våbenhuse i skiftende arkitektur. Den trefløjede altertavle er fra 1560 og viser Jesu liv fra Bebudelsen til Opstandelsen. Roskilde er kongegravenes by. 21 konger og 18 dronninger er gravsat i domkirken; men der har aldrig været en kroning eller et kongebryllup. I Christian 1. kapel findes kongesøjlen. Uret med bevægelige figurer slår hvert kvarter, og hver hele time slås Dragen ihjel under høje hyl. Jeg vil også fortælle om kongen, som fik sin svoger slået ihjel i kirken, om den sorte gravsten for Hel-hesten, om hvordan en pandeskal reddede to præster fra et søuhyre, om en djævel, som stadig fører regnskab over de, der kommer for sent i kirke, om hvordan kongen mistede et øje og om et krucifiks med en splint af Jesu kors .
Sankt Birgittes Kapel skal rumme gravmælet for det nuværende regentpar. Nu kan man se en lille model af glassarkofagen i kapellet.

Roskilde Kloster er Danmarks første adelige jomfrukloster og ligger, hvor dominikanermunke byggede deres kloster i 1200-tallet. Riddersalen har 60 loftsmalerier fra 1700-tallet, smukke antikke møbler og mange af klosterets 150 malerier. Klosterets hovedformål er i dag at give bolig til 9 kvinder og mænd med dansk indfødsret.

Kan evt. efterfølges med en rundvisning i Roskilde Domkirke.

Roskilde Domkirke

Rosenborg Slot blev bygget som lysthus under Christian den 4., og stod færdigt i nederlandsk renæssance i 1634. Slottet rummer De Danske Kongers Kronologiske Samling med interiører, portrætter og kunsthåndværk fra Christian den 4.´s til Frederik den 7.´s tid, en af Europas fornemmeste skatkammersamlinger. Rummene er velbevarede, og der er enestående samlinger af sølv, porcelæn, malerier og dragter. Jeg gennemgår slottets historie, alle rummene og fortæller om de konger, dronninger, prinser og prinsesser, der har haft tilknytning til slottet. Alt fra: Skildvagt og sabler, smykker og scepter, spejlsal og sølvstol til smaragd og safir. Helt overdådigt er kronjuvelerne og kronregalierne i skatkammeret.

Kan evt. efterfølges med en rundvisning på Rosenborg Slot.

Rosenborg Slot

Dronning Margrethes Gobeliner er tegnet af Bjørn Nørgaard og vævet på Gobelins væveri i Paris. De beskriver Danmarks- og verdenshistoriens gang i 1000 år og kommer blandt meget andet omkring vikingetid, middelalder, reformation, enevælde, 2. verdenskrig, nutiden og endog fremtiden. Den danske kongefamilie er vævet ind i den store sammenhæng, og rundt omkring i de 17 gobeliner er der referencer til Bjørn Nørgaards og andre kunstneres værker. Gobelinerne hænger i Riddersalen på Christiansborg Slot, og de blev indviet i forbindelse med dronningens 60 års fødselsdag den 16. april 2000. Gobelinprojektet er det største kunstneriske udsmykningsarbejde, der er gennemført i Danmark i det 20. århundrede.

Kan evt. efterfølges med en rundvisning på Christiansborg Slot.

Dronning Margrethes Gobeliner

De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot anvendes af kongehuset til officielle arrangementer som nytårskur, ambassadørmodtagelse og gallafest. Lokalerne er udsmykket med kunstværker af flere af samtidens bedste danske kunstnere. Med start i Dronningeporten fortsætter gennemgangen ad Kongetrappen til bl.a. Tronsalen med adgang til den balkon, hvorfra proklamationen af de danske monarker finder sted, Fredensborgsalen med Lauritz Tuxens maleri af Christian den 9. og familie, Riddersalen med Bjørn Nørgaards gobeliner om danmarkshistorien, Dronningens Håndbibliotek og Alexandersalen, som statsministeren benytter ved statsbesøg.

Kan evt. efterfølges med en rundvisning på Christianborg Slot.

Tronsalen

København blev officielt grundlagt i 1167, da biskop Absalon byggede en borg på øen Slotsholmen, hvor Christiansborg Slot ligger i dag, men området har været beboet siden stenalderen. Slotsholmen har siden middelalderen været hjemsted for Danmarks centraladministration, magtens centrum. Foredraget er tilrettelagt som en vandring gennem Den Indre By med start på Slotsholmen. Der gemmer sig mange spændende historier bag Slotsholmens bygninger, statuer og personer med tilknytning til: Christiansborg Slot, Slotskirken, Thorvaldsens Museum, De Kongelige Stalde, Hofteatret, Børsen, Det Kongelige Bibliotek, Tøjhusmuseet. Også flere af Den Indre Bys bygninger, statuer og beboere er interessante: Gammel Strand, Nytorv, Gammeltorv, Frue Plads, Store Kannikestræde, Rundetårn, Trinitatiskirke, Caritas-brønden og Amagertorv.


Biskob Absalon

Isenheim-alteret er udført i 1515 af Matthias Grünewald til Sct. Antonius Klosterets kapel og kan nu ses på Musèe Unterlinden i Colmar. Altertavlen er et polyptykon med tre lag af fremstillinger, der hver vises afhængig af højtid og tidspunkt på året. Det første billedlag er Korsfæstelsen med sidefløje, der viser Skt. Sebastian og Den hellige Antonius. Andet billedlag viser Bebudelsen, Englenes koncert, Jesu fødsel, og Opstandelsen. Tredje billedlag viser skulpturer af Den hellige Antonius mellem Augustin og Hieronimus med malede sidefløje af Samtalen mellem Antonius og Paulus og Antonius´fristelser. Altertavlen er et af Nordeuropas største mesterværker.

Opstandelsen

Bayeux-tapetet er et 70 meter langt og ½ meter bredt broderet billedtæppe, og blev hængt op i domkirken i Bayeux til kirkens indvielse i 1077. Det viser en række begivenheder i England og Normandiet i tiden op til Vilhelm Erobrerens invasion i 1066, og højdepunktet er det berømte slag ved Hastings. Bayeux-tapetet har særlig interesse for os nordboere, dels fordi mange af de normannere, der erobrede England, har været af nordisk afstamning, dels fordi det land, de kom til, i en årrække kort tid forinden havde været under dansk styre, og dels fordi tapetet gengiver en mængde kulturtræk, der også har gyldighed for vore egne forhold i den sene vikingetid: Skibsbyggeri, Landbrug, Madlavning.

Harold sejler til Normandiet

Arenakapellet i Padova i Italien er som en skatkiste. Alle vægge og hele loftet er kalkmalerier i de skønneste farver, lavet af Giotto i 1305. Værkerne har stor fortællende kraft og fik meget indflydelse på udviklingen i europæisk kunst, da Giottos maleteknik brød med de foregående 1000 års byzantinsk tradition. Giotto regnes for den vestlige kunsts fader, og er den første kunstner, hvis navn kendes. De i alt 38 kalkmalerier viser de vigtigste beretninger om Jesus fra Ny Testamente og om hans mor, Jomfru Maria og hendes forældre, Joakim og Anna som beskrevet i De Apokryfe Skrifter. Desuden vises Dommedag samt de 7 laster og de 7 dyder.

Arenakapellet

Eva Severinsen har læreruddannelse og voksenunderviseruddannelse fra Haslev Seminarium samt turistføreruddannelse fra Roskilde Universitets Center. Har undervist 20 år i Folkeskolen og været ansat som guide på Christiansborg Slot i Repræsentationslokalerne og Riddersalen med Dronningens Gobeliner i 2 år. Har holdt foredrag for bl. a. menighedsråd, seniorhøjskoler og ældreklubber.
Pris: Billedforedragene varer ca. 2 x 45 min og koster 2.000 kr. + transport. Medbringer computer, projektor og lærred.

Eva Severinsen, Storegade 3, 4171 Glumsø. Tlf. 57646100.

Er De interesseret send mig en e-mail

Eva Severinsen
Last Update: 24. majt 2015